شامل دو دستگاه پل
(5دهانه 8 متری – 9 دهانه 8 متری)
تخریب بخشی از پل
بازسازی 350 متر دیوار هدایت آب

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر :  شیراز ، بلوار آزادی ، کوچه 21 ، ساختمان پگاه ، واحد 7

موبایل : 09173117499 و 09171155713

ایمیل : info@betonpaydar.com