حجم خاکبرداري : 9000 متر مکعب
حجم خاکریزي : 225000 متر مکعب

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر :  شیراز ، فلکه اطلسی ، خیابان فروغی ، پلاک 62

موبایل : 09173117499 و 09171155713

ایمیل : info@betonpaydar.com