حجم بتن : 15000 متر مکعب
حجم خاکبرداري و پی کنی : 750000متر مکعب
حجم خاکریزي : 150000 متر مکعب
وزن آرماتور : 1200000 کیلوگرم

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر :  شیراز ، فلکه اطلسی ، خیابان فروغی ، پلاک 62

موبایل : 09173117499 و 09171155713

ایمیل : info@betonpaydar.com