حجم خاکبرداري ترانشه : 2400000 متر مکعب
حجم خاکریزي : 1300000 متر مکعب
عملیات ساب بیس : 550000 متر مکعب
تعداد ابنیه فنی : 170 دستگاه 
پل و آبرو

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر :  شیراز ، فلکه اطلسی ، خیابان فروغی ، پلاک 62

موبایل : 09173117499 و 09171155713

ایمیل : info@betonpaydar.com