حجم بتن : 2833 متر مکعب
حجم خاکبرداري : 50017 متر مکعب
حجم پی کنی : 5963 متر مربع
وزن آرماتور : 199730 کیلوگرم
قالب بندي : 3623 متر مربع

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر :  شیراز ، فلکه اطلسی ، خیابان فروغی ، پلاک 62

موبایل : 09173117499 و 09171155713

ایمیل : info@betonpaydar.com