حجم بتن : 13000 متر مکعب
تعداد تیرهاي پیش ساخته : 66 عدد
حفاري شمع ها : 3000 متر طول
حجم خاکبرداري و پی کنی : 35000 متر مکعب
حجم خاکریزي : 70000 متر مکعب
وزن آرماتور : 950000 کیلوگرم
قالب بندي : 15000 متر مربع

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر :  شیراز ، فلکه اطلسی ، خیابان فروغی ، پلاک 62

موبایل : 09173117499 و 09171155713

ایمیل : info@betonpaydar.com