حجم بتن : 35624 متر مکعب
حجم حفاري : 828 متر طول
تیر هاي پیش ساخته : 50 عدد
حجم پی کنی : 25895 متر مکعب
وزن آهن آلات : 1350397 کیلوگرم
قالب بندي : 46833 متر مربع
حجم خاکریزي : 546158 متر مکعب
حجم خاك برداري : 401124 متر مکعب
حجم آسفالت : 99033 تن

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر :  شیراز ، فلکه اطلسی ، خیابان فروغی ، پلاک 62

موبایل : 09173117499 و 09171155713

ایمیل : info@betonpaydar.com