حجم بتن : 13949 متر مکعب
حجم حفاري : 1536 متر طول
حجـم پی کنـی : 17068 متـر مکعب
وزن آهن آلات : 1740673 کیلوگرم
قالب بندي :15163 مترمربع

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر :  شیراز ، فلکه اطلسی ، خیابان فروغی ، پلاک 62

موبایل : 09173117499 و 09171155713

ایمیل : info@betonpaydar.com